สถานีวิทยุที่อยู่ในองค์กรภาคีเครือข่าย 1066 สถานี | ออนไลน์: 90 สถานี

  สามารถค้นหาสถานีได้จากคำค้นเช่น ชื่อสถานี หรือ รหัสวิทยุออนไลน์ หรือ จังหวัด หรือ รหัสไปรษณีย์ หรือ ความถี่ หรือ ภูมิภาค