ปฏิทิน

ขณะนี้เวลา

สถานีวิทยุออนไลน์ภาคี 24 ชั่วโมง

ยังได้ไม่เล่นเสียง
00:00

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

ไลน์ออฟฟิเชียล @pakeefm
เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อทางองค์กรท่านสามารถติดต่อได้ที่

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย(อวชท.) ๓๑๒/๑ ซอยพหลโยธิน ๔๘ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

โทรศัพท์ (09.00 น.-18.00 น.) 086-306-9011, 092-952-4491, 065-698-7919
อีเมล thailandradionetwork@gmail.com