ปฏิทิน

ขณะนี้เวลา

สถานีวิทยุออนไลน์ภาคี 24 ชั่วโมง

ยังได้ไม่เล่นเสียง
00:00

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

ข่าวต้นชั่วโมงตามช่วงเวลา

เวลา ลิ้งค์ อัพเดทเมื่อ คัดลอก ดาวน์โหลด
Playlist http://pakeefm.org/news/playlist.zip - คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
8.00 http://pakeefm.org/news/news1.mp3 2022-11-28 02:07:09 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
9.00 http://pakeefm.org/news/news2.mp3 2022-11-28 02:07:23 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
10.00 http://pakeefm.org/news/news3.mp3 2022-11-28 02:07:23 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
11.00 http://pakeefm.org/news/news4.mp3 2022-11-28 02:07:26 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
12.00 http://pakeefm.org/news/news5.mp3 2022-11-28 02:07:27 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
13.00 http://pakeefm.org/news/news6.mp3 2022-11-28 02:07:29 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
14.00 http://pakeefm.org/news/news7.mp3 2022-11-28 02:07:30 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
15.00 http://pakeefm.org/news/news8.mp3 2022-11-28 02:07:32 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
16.00 http://pakeefm.org/news/news9.mp3 2022-11-28 02:07:33 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
17.00 http://pakeefm.org/news/news10.mp3 2022-11-28 02:07:12 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
18.00 http://pakeefm.org/news/news11.mp3 2022-11-28 02:07:14 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
21.00 http://pakeefm.org/news/news12.mp3 2022-11-28 02:07:17 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
22.00 http://pakeefm.org/news/news13.mp3 2022-11-28 02:07:17 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
23.00 http://pakeefm.org/news/news14.mp3 2022-11-28 02:07:20 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
24.00 http://pakeefm.org/news/news15.mp3 2022-11-28 02:07:20 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดสปอต

ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ คัดลอก ดาวน์โหลด
anydesk-6-3-2 http://pakeefm.org/news/spots/anydesk-6-3-2.exe คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
สปอต พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาษาเหนือ http://pakeefm.org/news/spots/สปอต พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาษาเหนือ.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
สปอตภาคีเครือข่าย http://pakeefm.org/news/spots/สปอตภาคีเครือข่าย.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
อาเศียรวาทพระพันปีหลวง12สิงหา-อวชท http://pakeefm.org/news/spots/อาเศียรวาทพระพันปีหลวง12สิงหา-อวชท.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
เพลงองค์กรภาคึวิทยุ-อวชท http://pakeefm.org/news/spots/เพลงองค์กรภาคึวิทยุ-อวชท.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายการประเด็นโดนใจ

ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ คัดลอก ดาวน์โหลด
djmount http://pakeefm.org/news/channels/djmount.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดสารคดีวิทยุ

ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ คัดลอก ดาวน์โหลด
(ตอน 1) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน รู้จัก สมอ http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 1) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน รู้จัก สมอ.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 10) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน แอพพลิเคชั่น ร้าน มอก http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 10) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน แอพพลิเคชั่น ร้าน มอก.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 11) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน สินค้าออนไลน์ต้องมี มอก http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 11) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน สินค้าออนไลน์ต้องมี มอก.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 12) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน ร้าน20บาท ขวัญใจขาชอป http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 12) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน ร้าน20บาท ขวัญใจขาชอป.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 13) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เจอสินค้าไม่มี มอก บอก สมอ ได้นะ http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 13) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เจอสินค้าไม่มี มอก บอก สมอ ได้นะ.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 2) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน มอก คืออะไร http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 2) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน มอก คืออะไร.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 3) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 3) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 4) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 4) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 5) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 5) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 6) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เครื่องหมายมาตรฐานผลิตัณฑ์ชุมชน http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 6) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เครื่องหมายมาตรฐานผลิตัณฑ์ชุมชน.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 7) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เครื่องหมาย มอก เอส http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 7) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน เครื่องหมาย มอก เอส.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 8) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน QR Code http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 8) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน QR Code.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
(ตอน 9) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน ร้าน มอก http://pakeefm.org/news/infomation_spot/(ตอน 9) สารคดีวิทยุชุด 1นาทีกับ สมอ ตอน ร้าน มอก.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด