ปฏิทิน

ขณะนี้เวลา

สถานีวิทยุออนไลน์ภาคี 24 ชั่วโมง

ยังได้ไม่เล่นเสียง
00:00

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

ไลน์ออฟฟิเชียล @pakeefm
เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของทางองค์กร

ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
01ร่างประกาศแผนความถี่พร้อมตารางภาคผนวก ก-ข pdf 3.80 MB ดาวน์โหลด
01แบบแสดงความคิดเห็นร่างแผนความถี่ docx 136.94 kB ดาวน์โหลด
01แบบแสดงความเห็นร่างแผนความถี่ pdf 446.03 kB ดาวน์โหลด
02รายชื่อแนบท้ายการแสดงความคิดเห็นต่อรางประกาศ กสทช docx 17.30 kB ดาวน์โหลด
02แบบฟอร์มผังรายการจากกสทช-แบบใหม่และว่างเปล่า xlsx 441.02 kB ดาวน์โหลด
03ตัวอย่างผังรายการอวชท -24ชั่วโมง xlsx 464.29 kB ดาวน์โหลด
04คู่มือการกรอกผังรายการประจำปี สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง pdf 2.46 MB ดาวน์โหลด
มอบอำนาจกลุ่มคนตรวจเครื่องตรวจแพร่ pdf 263.39 kB ดาวน์โหลด
มอบอำนาจนิติบุคคลตรวจเครื่องตรวจแพร่ pdf 91.54 kB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มผังรายการ2565-ฉบับองค์กรภาคีอวชท xlsx 460.94 kB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มผังรายการสำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง xlsx 441.02 kB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิก-อวชท ประเภท องค์กร docx 30.44 kB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิก-อวชท ประเภท องค์กร pdf 116.84 kB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิก-อวชท-ประเภทสถานีวิทยุ docx 31.27 kB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิก-อวชท-ประเภทสถานีวิทยุ pdf 121.16 kB ดาวน์โหลด