ปฏิทิน

ขณะนี้เวลา

สถานีวิทยุออนไลน์ภาคี 24 ชั่วโมง

ยังได้ไม่เล่นเสียง
00:00

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

ไลน์ออฟฟิเชียล @pakeefm
เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

ประกาศจากองค์กรภาคีฯ

ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับองค์กรภาคีเครือข่าย65(3) pdf 180.10 kB ดาวน์โหลด

ประกาศจาก กสทช.

ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศกสทช-ฉบับ8หลักเกณฑ์ทดลองออกอากาศ2565 pdf 3.79 MB ดาวน์โหลด
ราชกิจกามาตรฐานเทคนิคกำลังส่งต่ำ pdf 305.08 kB ดาวน์โหลด
ราชกิจจาประกาศหลักเกณฑ์การตรวจเครื่องส่ง-วิทยุทดลองและวิทยุกำลังส่งต่ำ pdf 6.14 MB ดาวน์โหลด
ราชกิจจาประกาศหลักเกณฑ์การตรวจแพร่-วิทยุทดลองและวิทยุกำลังส่งต่ำ pdf 10.22 MB ดาวน์โหลด
ราชกิจจาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต pdf 204.28 kB ดาวน์โหลด
ราชกิจจามาตรฐานเทคนิคเอฟเอ็ม pdf 314.76 kB ดาวน์โหลด
ราชกิจจาหลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ pdf 855.64 kB ดาวน์โหลด
ราชกิจจาแผนความถี่วิทยุเอฟเอ็ม pdf 909.43 kB ดาวน์โหลด
ราชกิจจาแผนความถี่วิทยุเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ pdf 580.71 kB ดาวน์โหลด