สถานี วิทยุท้องถิ่นไทยคนพื้นเมือง อ.แม่จัน, เชียงราย 57110 รหัสวิทยุออนไลน์ : 571103

FM 101.75 MHz สถานี
นายอรุณ ไทยใหม่ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เขียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.ดอยหลวง อ.เมืองเชียงรายบางพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้งบางพื้นที่ อ.ขุนตาลบางพื้นที่

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/571103/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/571103 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ