สถานี ป่าซางเรดิโอ อ.ป่าซาง, ลำพูน 51120 รหัสวิทยุออนไลน์ : 511203

FM 97.00 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายธวัช ไชยวงค์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

ป่าซาง บ้านโฮ่ง เมืองลำพูน สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/511203/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/511203 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ