สถานี เสียงนครพิงค์ อ.เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 500002

FM 94.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายธวัช ไชยวงค์ ผู้บริหารสถานี

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/500002/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/500002 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ